AAK afholder generalforsamling torsdag den 11. april klokken 19.00 i klublokalet. Dagsorden er udsendt pr. email og hænger på tavlen i træningslokalet.

AAK afholder generalforsamling onsdag den 18. april klokken 19.00 i klublokalet. Dagsorden er udsendt pr. email og hænger på tavlen i træningslokalet.

AAK afholder generalforsamling onsdag den 26. april klokken 19.00 i klublokalet. Dagsorden er udsendt pr. email og hænger på tavlen i træningslokalet.

AAK afholder generalforsamling onsdag den 13. april klokken 19.00 i klublokalet. Dagsorden er udsendt pr. email og hænger på tavlen i træningslokalet.

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling. Den afholdes fredag den 9. december 2015 klokken 19.00 i klublokalet. Eneste punkt på dagsordenen er vedtagelse af den samme som den ekstraordinære generalforsamling 24. juli 2015 havde på dagsordenen (rettelse af §11 og §12 i klubbens vedtægter). Ændringen giver ikke ændring til hvordan vi forvalter klubbens penge. Det tydeliggører derimod hvordan vi indtil nu har haft adgang til pengene. Dagsorden Bilag 1

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling. Den afholdes fredag den 24. juli 2015 klokken 19.15 i klublokalet. Eneste punkt på dagsordenen er rettelse af §11 og §12 i klubbens vedtægter. Baggrunden for dette er at vores bank gerne vil have klare linier for hvornår formand og kasserer må hæve penge hhv. hver for sig og kun i fællesskab. Det giver ikke ændring til hvordan vi forvalter klubbens penge. Det tydeliggører derimod hvordan vi indtil nu har haft adgang til pengene. Dagsorden. Bilag 1

AAK afholder generalforsamling torsdag den 10. april klokken 19.00 i klublokalet. Dagsorden er udsendt pr. email og hænger på tavlen i træningslokalet.