Generalforsamling 2017

AAK afholder generalforsamling onsdag den 26. april klokken 19.00 i klublokalet. Dagsorden er udsendt pr. email og hænger på tavlen i træningslokalet.