Generalforsamling 2018

AAK afholder generalforsamling onsdag den 18. april klokken 19.00 i klublokalet. Dagsorden er udsendt pr. email og hænger på tavlen i træningslokalet.