Anti-doping politik i Aarhus Athlet Klub

Vi slås og gør vores bedste for at holde vægtløftning og styrkeløft en ren sport. Vi har derfor nul tolerance overfor doping i klubben.

Kontakt og tillid

I Aarhus Athlet Klub skal alle medlemmerne skrive under på nedenstående “Erklæring om doping”. Det svarer til en “kontrakt” på, at medlemmerne forstår alvoren i doping problematikken. Det vigtigste i kontrakten er, at medlemmerne skriver under på, at de ikke indtager doping. Hvis det er tilfældet, smider vi vedkommende ud af klubben, og denne person får aldrig lov til at træne hos os igen.

Kontrol

Anti-Doping Danmark kan som de eneste bevise, hvis der foregår doping misbrug blandt medlemmerne ved at foretage doping prøver. 
Vores opgave er at forhindre at dopingmisbrugere i at optages i vores klub, samt at forebygge, at et misbrug opstår. Vi holder et vågent øje med medlemmerne. Skulle der være synlige tegn på misbrug, eller opstået rygter tager vi en snak med de involverede.

Anti Doping erklæring

Ved indskrivning som medlem i klubben underskrives der følgende:

I Aarhus Athlet Klubs vedtægter står der:

§ 5 – Eksklusion

Kun generalforsamlingen kan ekskludere medlemmer. Bestyrelsen kan bortvise medlemmer frem til generalforsamlingen, hvor denne skal stadfæste bortvisningen. Et medlem der af D.I.F. får en dom for doping ( 2 år ) ekskluderes på ubestemt tid. Det bortviste medlem har både tale- og stemmeret på generalforsamlingen Det betyder, at vi i Aarhus Athlet Klub, ikke tolererer doping. Bliver du testet positiv, vil du med øjeblikkelig virkning blive udelukket af AAK på ubestemt tid. Før en tilmelding til Aarhus Athlet Klub kan behandles, skal denne erklæring underskrives. Nægtes dette, kan et medlemskab ikke oprettes og du udelukkes fra Aarhus Athlet Klub.

Erklæring

Jeg er som medlem af Aarhus Athlet Klub underkastet klubbens love og vedtægter. Det betyder, at jeg når som helst er villig til at deltage i en doping test, foretaget under Dansk Idræts Forbund. Jeg er indforstået med, at denne test kan blive foretaget i klubben, på min privatadresse eller hvilket som helst andet sted. Jeg er også indforstået med, at en positiv prøve medfører, at jeg skal tilbagebetale samtlige udgifter klubben har haft i forbindelse med mit medlemskab indenfor de sidste 12 måneder. Jeg er frem for alt indforstået med, at en 2 årig doping karantæne fra DIF medfører udelukkelse på ubestemt tid fra Aarhus Athlet Klub, jf. AAKs vedtægter §5. Aarhus Athlet Klub vil endvidere indberette mig til andre klubber i tilfælde af dopingmisbrug. Salg eller anden form for besiddelse af doping, medfører samme sanktion. Jeg forpligter mig samtidig til, at indberette ethvert forhold omkring doping i klubben, jeg måtte have kendskab til.