Medlemsinfo

 

Godtgørelser fra klubben til medlemmerne

 • AAK tilmeldingsgebyr for medlemmer der stiller op for klubben til stævner
 • AAK betaler løfterens licens ved Dansk Styrkeløfts Forbund
 • Ved fælleskørsel, arrangeret af klubben, til nationale yder klubben km-penge. Se “Kørselsgodtgørelse”
 • Til dommerkurser og andre dommergerninger hvor DSF/DVF ikke yder tilskud, ydes der kørselsgodtgørelse efter samme regler som til stævner.
 • AAK yder støtte til klubbens eliteløftere i forbindelse med stævner i udlandet “Elitestøtte”

Forventninger fra klubben til medlemmerne

 • Medlemmerne rydder op efter dem selv og holder orden i træningslokalet
 • Medlemmerne hjælper til ved klubbens arbejdsdage
 • Medlemmerne hjælper til når klubben holder stævne

 

Kørselsgodtgørelse i forbindelse med stævner:

Der gives tilskud til:

Kun fælleskørsel – udfra kørselskoordinatorens planlægning.
– folk der fx vil senere afsted eller tidligere hjem må selv køre, med mindre det passer i planlægningen

Hvem kan komme med?

I princippet alle, så kone/kæreste/barn/ven er også velkommen. Men klubbens medlemmer har første prioritet. I tilfælde af ledige pladser kan man tage maks 1 gæst pr medlem, hvis bilen ikke er fyldt op efter koordineringens afslutning.

Bevilling af antal biler

Sjælland og øvrige Danmark:

1-2 løftere: 1 bil / 2-3 hjælpere

3-5 løftere: 2 biler / 3-5 hjælpere

6-9 løftere: 3 biler / 3-6 hjælpere

10-13 løftere: 4 biler / 3-6 hjælpere

14-17 løftere: 5 biler / 3-6 hjælpere

Jylland/fyn det samme som Sjælland + 1 bil!

Kørselsplanlægningen

 1. Kørselsplanlæggeren udsender en email på mailinglisten

 – skal ske så snart tilmeldingslisten er offentliggjort

 – oplysninger om stævnet, hvor og hvornår.

 – hvem der stiller op fra klubben

 – hvor mange biler der maks kan bevilges

 1. ALLE interesserede melder tilbage

 – angiv evt. specielle ønsker, som fx at man som løfter helst vil komme til senere indvejning eller gerne vil tidligt hjem, MEN HUSK klubben betaler kun fælles afgange! Så planlægningen skal kunne gå op.

 – angiv venligst om du selv vil køre, hvis dine specielle ønsker ikke kan tilgodeses eller din gæst ikke kan komme med

 1. Mandag aften slutter tilmeldingsfristen
 2. Tirsdag udsender kørselskoordinatoren planen
 3. Evt. ændringer skal komme asap, eller senest onsdag, således at den endelig plan forelægger senest onsdag aften
 4. Ved evt. ledige pladser uddeles disse herefter efter først til mølle princippet for ALLE

Elitestøtte

De af klubbens athleter der repræsenterer AAK og som bliver udsendt til internationale ungdoms-, junior- eller åbne mesterskaber, har mulighed for at få 1.000kr med i støtte.

Krav for at få støtten:

 • Man bliver, som en del af landsholdet, udsendt af DVF eller DSF til et internationalt ungdoms-, junior- eller åbnet mesterskab (indtil videre NM, EM eller VM). Masters-/veteranmesterskaber er altså ikke berettiget støtte.
 • Man skal have været medlem af klubben i 6 sammenhængende måneder op til stævnets afholdelse.
 • Stævnet afholdes i udlandet.
 • Til nationale stævner repræsenterer man AAK.
 • Man skal skrive en stævneberetning til klubbens hjemmeside.
 • Man anmoder bestyrelsen om støtten senest 14 dage før stævnet.

 

Vedtægter

Aarhus Athlet Klubs vedtægter kan ses her: Foreningens vedtægter.