Medlemsinfo

 

 

Godtgørelser fra klubben til medlemmerne

 • AAK betaler tilmeldingsgebyr for medlemmer der stiller op for klubben til stævner. Hvis et medlem melder fra stævnet efter tilmeldingsfristen, skal medlemmet selv betale stævnegebyret, fraset ved sygdom eller skade.
 • AAK betaler løfterens licens ved Dansk Styrkeløfts Forbund
 • Ved fælleskørsel, arrangeret af klubben, til nationale yder klubben km-penge. Se “Kørselsgodtgørelse”
 • Til dommerkurser og andre dommergerninger hvor DSF/DVF ikke yder tilskud, ydes der kørselsgodtgørelse efter samme regler som til stævner.
 • AAK yder støtte til klubbens eliteløftere i forbindelse med stævner i udlandet “Elitestøtte”

 

Forventninger fra klubben til medlemmerne

 • Medlemmerne rydder op efter dem selv og holder orden i træningslokalet
 • Medlemmerne hjælper til ved klubbens arbejdsdage
 • Medlemmerne hjælper til når klubben holder stævne

 

Kørselsgodtgørelse i forbindelse med stævner:

Fælleskørsel planlægges ud fra opslag i facebookgrupperne “Vægtløftning i AAK” for vægtløftere og “Aarhus Athlet Klub (AAK)” for styrkeløftere. Hvis man ikke er på facebook, kontaktes kørselskoordinator for planlægning. Aktuelt er Line Gude ansvarlig for vægtløfterne og Kathrine Forsberg for styrkeløfterne. Når stævneplanen er ude, laver kørselskoordinateren et opslag på facebook med antal løftere og antal biler, som klubben maksimalt bevilliger. Klubbens løftere, hjælpere og medlemmer har førsteprioritet til pladserne i bilerne. I tilfælde af ledige pladser kan bilen fyldes med øvrige gæster. Folk der vil senere afsted eller tidligere hjem må selv køre, med mindre det passer i planlægningen. Fælleskørslen starter som udgangspunkt i AAK, med mindre andet aftales internt i hver bil. Ved tvivlsspørgsmål afgøres fordelingen af biler af kørselskoordinatoren.

Bevilling af antal biler

Sjælland og øvrige Danmark:

 • 1-2 løftere: 1 bil / 2-3 hjælpere
 • 3-5 løftere: 2 biler / 3-5 hjælpere
 • 6-9 løftere: 3 biler / 3-6 hjælpere
 • 10-13 løftere: 4 biler / 3-6 hjælpere
 • 14-17 løftere: 5 biler / 3-6 hjælpere
 • Jylland/fyn det samme som Sjælland + 1 bil!

  Godtgørelse

  Klubben giver 2 kr per km som kørselsgodtgørelse. Derudover betales for bro eller færge ved stævner på Sjælland. For at få godtgørelse, sendes en mail til kassereren kasserer@aak-styrke.dk senest 14 dage efter stævnet.

 • Emnefelt: Kørselsgodtgørelse XXX stævne
 • Antal km fra klubben til stævnestedet (kører man direkte hjemmefra gælder: fra hjem til stævnestedet, hvis distance er kortere)
 • Registrerings- og kontonummer, som pengene skal overføres til
 •  

  Elitestøtte

  De af klubbens atleter, der repræsenterer AAK og som bliver udsendt til internationale ungdoms-, junior- eller åbne mesterskaber, har mulighed for at få 1.000 kr. i støtte. Der tildeles maksimalt 2 x elitestøtte pr. atlet for et kalenderår.

  Krav for at få støtten:

  • Man bliver, som en del af landsholdet, udsendt af DVF eller DSF til et internationalt ungdoms-, junior- eller åbnet mesterskab (indtil videre NM, EM eller VM). Masters-/veteranmesterskaber er altså ikke berettiget støtte
  • Man skal have været medlem af klubben i 6 sammenhængende måneder op til stævnets afholdelse
  • Stævnet afholdes i udlandet
  • Til nationale stævner repræsenterer man AAK
  • Man anmoder om støtten senest 14 dage før stævnet pr. mail til kasserer@aak-styrke.dk
  • Man skal skrive en stævneberetning til klubbens hjemmeside. Beretningen skal være sendt til kasseren pr. mail senest 14 dage efter stævnet.

   

  Regler for støtte til træningslejre

  Aarhus Athlet Klub tilbyder følgende støtte til træningslejre; 50 kr. pr. deltager pr. dag, dog maksimalt 250 kr. pr. deltager. Der kan ansøges til om støtte såfremt træningslejren overholder følgende kriterier:

  1. Træningslejren bliver meldt ud åbent til alle medlemmer i klubben minimum en måned før afholdelse via mail. Det er tilladt at sætte krav om niveau, f.eks. let øvet.
  2. Træningslejren arrangeres og afholdes af AAK, evt. i samarbejde med en anden klub.
  3. Der er minimum 10 deltagere fra AAK.
  4. Der skal skal skrives en beretning efter og/ eller opdateres løbende på klubbens sociale medier.

  Der skal ansøges om støtte senest 14 dage før træningslejren starter. Der ansøges ved at sende en mail til bestyrelse@aak-styrke.dk med en beskrivelse af træningslejren med udgangspunkt i ovenstående punkter. Bestyrelsen gennemgår alle ansøgninger og står med den ultimative afgørelse om, hvorvidt der gives støtte til træningslejren. Der ansøges af én deltager, som har ansvar for at formidle pengene videre til øvrige deltagere.

   

   

  Vedtægter

  Aarhus Athlet Klubs vedtægter kan ses her: Foreningens vedtægter.