Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling.
Den afholdes fredag den 9. december 2015 klokken 19.00 i klublokalet.

Eneste punkt på dagsordenen er vedtagelse af den samme som den ekstraordinære generalforsamling 24. juli 2015 havde på dagsordenen (rettelse af §11 og §12 i klubbens vedtægter).

Ændringen giver ikke ændring til hvordan vi forvalter klubbens penge.
Det tydeliggører derimod hvordan vi indtil nu har haft adgang til pengene.

Dagsorden

Bilag 1